Mirostowice
Mirostowice
Mirostowice
Mirostowice
Mirostowice
Mirostowice
Mirostowice
Mirostowice
Mirostowice
Mirostowice
Mirostowice
Mirostowice
Mirostowice
Mirostowice

Wirtualne Muzeum
Mirostowickich Zakładów Ceramicznych

Wiersz na cześć MZC

Wiersz na cześć MZC

Miałem iść pobiegać ale zaczęło kropić. Zrobiłem więc sobie kawkę i tak mnie na podsumowania i wspomnienia wzięło.
W tym roku mija 65 rocznica powstania zakładów i jednocześnie 20 rok od ich zamknięcia. Równe daty. Z tej okazji mam dla was wiersz napisany 3 października 1988 roku, czyli 25 lat temu, przez pana Wiesława B. z nadzieją na jeszcze długie lata pracy zakładu.

NASZA FABRYKA

Nasza fabryka to zakład nieduży,
40 lat już ludziom służy.
Ceramiką szlachetną się trudzi,
Zatrudnia około 500 ludzi.

W M.Z.C. Pracują miejscowi i dojezdni razem.
Przeważają ludzie młodzi - dominują panie.
Ładne to i zgrabne to jak młode łanie.
Panowie owszem – bez wad są czasem.

Od produkcji cegiełki – doszliśmy do butelki.
Wyrabiamy imbryki, kubki i salaterki.
Mają zbyt garnitury, popielnice i znicze.
Produkujemy wazony, dzbanki, donice i bigośnice.

Nawet pozagatunkowe muszle, pisuary i umywalki,
Nie zagrzewają miejsca u p. Elki.
A produkcja wyrobów w kooperacji,
Przysparza złotówek i ma dużo racji.

A było już z nami bardzo źle - byliśmy na samym dnie.
Dzięki pomocnej ręce zielonogórskiego wojewody,
Wyciągnięto topielca z wody,
Za co Mu ukłon Załoga M.Z.C. śle.

Jest dobrze - dalej powinno być fest,
Wszak kadra młoda i zdolna jest.
Naczelny inż. H. Szmania na gospodarności się zna,
Rozpoczął od dyscypliny pracy i efekty ma.

Ma swój wkład nowy "Techniczny" - Mirostowiczanin.
Decyzję dyrektora poparła załoga - była za nim.
Wszech znany i lubiany inż. Bełz Janek,
Zapewne wdroży do produkcji nowy "dzbanek".

Służ nam Ceramiko - długie lata,
By Cię opisać w wielki tom.
Bo ta praca ludzi zbrata,
Bo ta Fabryka – to nasz DOM.


Mirostowice Dolne, dnia 3.10.1988 roku.
Pisarczyk Wiech.

======================


Panie Wiesławie - bardzo dziękujemy!