Mirostowice
Mirostowice
Mirostowice
Mirostowice
Mirostowice
Mirostowice
Mirostowice
Mirostowice
Mirostowice
Mirostowice
Mirostowice
Mirostowice
Mirostowice
Mirostowice

Wirtualne Muzeum
Mirostowickich Zakładów Ceramicznych

Informacje na temat wystawy

Informacje na temat wystawy

2015-06-20 , autor: Radosław Rudziński

OTWARTE 20 – 30 CZERWCA 2015:
- sobota 20 czerwca: od 16:00 (otwarcie) do 20:00
- sobota 27 czerwca: od 13:00 – 15:00
- niedziela 21 i 28 czerwca od 12:30 – 16:00
- w dni powszednie: w godzinach pracy Biblioteki (I piętro)

GALERIA „Mi” - WYSTAWA CERAMIKI

20 – 30 CZERWCA 2015

OTWARTE:
- sobota 20 czerwca: od 16:00 (otwarcie) do 20:00
- sobota 27 czerwca: od 13:00 – 15:00
- niedziela 21 i 28 czerwca od 12:30 – 16:00
- w dni powszednie: w godzinach pracy Biblioteki (I piętro)

Zamówienia grupowe - telefony:
- Biblioteka w Mirostowicach Dolnych 68 362 14 42
- Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi „Dolina Zielona” tel: 660-745-132; e-Mail: emesz20@wp.pl

KOMISARZ WYSTAWY: Radosław RUDZIŃSKI
KONCEPCJA PLASTYCZNA: Małgorzata GOŁĘBIEWICZ

ZADANIE REALIZUJE: STOWARZYSZENIE na rzecz ROZWOJU WSI „DOLINA ZIELONA”: Utworzenie i prowadzenie Sali Tradycji Ceramicznych „Mi” w Mirostowicach Dolnych w ramach dofinansowania zadania publicznego przez Urząd Gminy Żary.

NASI PRZYJACIELE:
Biblioteka w Mirostowicach Dolnych
LKS „Mirostowiczanka”
Koło Gospodyń Wiejskich w Mirostowicach Dolnych
Katarzyna Jaszczur i Ewa Kusion – Urząd Gminy w Żarach
Zespół Szkół w Mirostowicach Dolnych

DARCZYŃCY I UŻYCZENIODAWCY KOLEKCJI:
Roman AMBROSZKO, BIBLIOTEKA w Mirostowicach Dolnych, Urszula BŁAŻEJEWSKA, Mariola i Leszek CHOWANIEC, Tadeusz GARBACIAK, Barbara i Marcin JĘDRASZAKOWIE, Bogdan ŁUKASZEWICZ, Elżbieta i Zbigniew MAZIARZOWIE, Bożena i Adam MAZIARZOWIE (Żary), Witold MIERZEJEWSKI, Maria MOLIŃSKA Stanisława NOWICKA, Katarzyna PEREK – SAMOSIUK, Maria PATRO, Anita i Przemysław PAWLAKOWIE, Urszula PODHAJNA, Anna i Waldemar ROJKOWIE (Krosno Odrzańskie), Joanna STROJNA, Iwona i Maciej SZAFRAŃSCY, Krzysztof WIECZOREK, Jan WIERZBICKI, Jolanta i Tomasz ZABAWA, Wiesława ZEGIEL oraz wiele innych BEZIMIENNYCH osób.

WOLONTARIUSZE:
Urszula BŁAŻEJEWSKA, Małgorzata GOŁĘBIEWICZ, Zbigniew MAZIARZ, Arkadiusz PEREMICKI (Bogatynia), Mateusz PIECHOTA, Radosław RUDZIŃSKI, Julia SZAFRAŃSKA, Zofia SZAFRAŃSKA, Maciej SZAFRAŃSKI, Emanuel SZAJ, Rafał WRÓBLEWICZ,